Search / Sök

Militaria
Accessories / Tillbehör
Bargains / Fynd
Books & DVD's
Soviet and Russia
Germany / Tyskland WW1-WW2
Sweden / Sverige
USA
Finland
Other Countries / Övriga länder
DDR / East Germany

New items / Nya produkter

Advanced Search
Show cart / Visa Kundvagn
Home / Hem

Info
To buy / Att köpa
Contact / Kontakt
Auctions / Auktioner
Sign up for our newsletter
Terms & conditions / Villkor


Norwegian 1940-45 War participation medal > Other Countries / Övriga länder  |  
Price SEK 295,00
 (EUR 31,05)Item number 9196
 

Add the object to the cart.
Lägg objektet i kundvagnen.


Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder
Click to enlarge / Klicka för större bilder
Deltagermedaljen 9. april 1940–8. mai 1945

Description
Norwegian 1940-45 War participation medal
Instituted on September 19th 1945 and awarded to military personell (Norwegian and Allied) that took part in combat and/or was wounded. The reciever must have shown good national attitude during the occupation.
The Norwegian Army still searches for potential recipients who have been forgotten, and during 2015 a total of 89 medals was awarded!
Medal in good condition, with a short piece of well worn ribbon. This medal is from the 1940´s.


Deltagermedaljen 9. april 1940–8. mai 1945
Instiftad den 19 september 1945 och delades ut till militär personal (Norsk eller Allierad) som deltog i strid och/eller blev sårad. Mottagaren måste ha uppvisat en god nationell inställning under ockupationen.
Det Norska Försvaret letar fortfarande efter möjliga mottagare som glömts bort, och under 2015 delade man ut totalt 89 medaljer!
Medalj i gott skick, med en kort bit slitet band. Denna medalj är från 1940-talet.


GreatMilitaria  -  E-mail: info@greatmilitaria.com  -  Greatmilitaria is registered for VAT