Search / Sök

Militaria
Accessories / Tillbehör
Bargains / Fynd
Books & DVD's
Soviet and Russia
Germany / Tyskland WW1-WW2
Sweden / Sverige
USA
Finland
Other Countries / Övriga länder

New items / Nya produkter

Advanced Search
Show cart / Visa Kundvagn
Home / Hem

Info
To buy / Att köpa
Contact / Kontakt
Auctions / Auktioner
Sign up for our newsletter
Terms & conditions / Villkor


Finnish army map-tool(?) > Finland  |  
Price SEK 95,00
 (EUR 9,50)Item number 4714
 

Add the object to the cart.
Lägg objektet i kundvagnen.


Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder
Click to enlarge / Klicka för större bilder

Description
A Boxed Finnish map-tool? The box and tool both have SA marks, and on the box also the T mark for Taisteluväline, which means battle-equipment. Probably used for some kind of drawings/markings on maps. Maybe to draw circles for artillery and mortar fire on battle maps?

Finskt arme-kartverktyg?. Lådan och verktyget är båda SA-märkta, lådan har även ett T vilket betyder "Taisteluväline"(Stridsutrustning). Troligen använd tillsammans med kartor för att märkta ut områden.


GreatMilitaria  -  E-mail: info@greatmilitaria.com  -  Greatmilitaria is registered for VAT