Search / Sök

Militaria
Accessories / Tillbehör
Bargains / Fynd
Books & DVD's
Soviet and Russia
Germany / Tyskland WW1-WW2
Sweden / Sverige
USA
Finland
Other Countries / Övriga länder

New items / Nya produkter

Advanced Search
Show cart / Visa Kundvagn
Home / Hem

Info
To buy / Att köpa
Contact / Kontakt
Auctions / Auktioner
Sign up for our newsletter
Terms & conditions / Villkor


Finnish army Maxim MG Ammo Box > Finland  |  
Price SEK 495,00
 (EUR 49,50)Item number 4715
 

Add the object to the cart.
Lägg objektet i kundvagnen.


Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder
Click to enlarge / Klicka för större bilder

Description
Finnish army Maxim MG Ammo Box. Ammo box in metal for the heavy Maxim machine gun. Box is repainted some time in the typical green colour and "SA" stencil on the top of lid. Clearly visuable under the "new" paint is the old "SA and T" marking´s. Box in good used condition. No Russian markings so this is proberly a Finnish or German issue box.

Finska armen, Maxim-maskingevärsammunitionsbox. Boxen är för den tunga Maxim-kulsprutan. Boxen är ommålad i den typiska finska gröna färgen och SA är målat under handtaget. Under denna färg kan den gamla SA och T märkningen skönjas. Boxen är i bra använt skick. Inga ryska märkningar så detta är troligtvis en finsk- eller tysktillverkad.


GreatMilitaria  -  E-mail: info@greatmilitaria.com  -  Greatmilitaria is registered for VAT