Search / Sök

Militaria
Accessories / Tillbehör
Bargains / Fynd
Books & DVD's
Soviet and Russia
Germany / Tyskland WW1-WW2
Sweden / Sverige
USA
Finland
Other Countries / Övriga länder

New items / Nya produkter

Advanced Search
Show cart / Visa Kundvagn
Home / Hem

Info
To buy / Att köpa
Contact / Kontakt
Auctions / Auktioner
Sign up for our newsletter
Terms & conditions / Villkor


Finnish Officer Collar tabs for pioneer troops > Finland  |  
Price SEK 295,00
 (EUR 29,50)Item number 4721
 

Add the object to the cart.
Lägg objektet i kundvagnen.


Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder
Click to enlarge / Klicka för större bilder

Description
Finnish officer Collar tabs for pioneer Troops. Excellent condition.

Finska kragspeglar för en Officer inom ingenjörstrupperna. Utmärkt skick.


GreatMilitaria  -  E-mail: info@greatmilitaria.com  -  Greatmilitaria is registered for VAT