Search / Sök

Militaria
Accessories / Tillbehör
Bargains / Fynd
Books & DVD's
Soviet and Russia
Germany / Tyskland WW1-WW2
Sweden / Sverige
USA
Finland
Other Countries / Övriga länder
DDR / East Germany

New items / Nya produkter

Advanced Search
Show cart / Visa Kundvagn
Home / Hem

Info
To buy / Att köpa
Contact / Kontakt
Auctions / Auktioner
Sign up for our newsletter
Terms & conditions / Villkor


Swedish Airforce m/76 flying personnel's wing > Other Countries / Övriga länder  |  
Price SEK 495,00
 (EUR 49,50)Item number 2098
 

Add the object to the cart.
Lägg objektet i kundvagnen.


Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder
Click to enlarge / Klicka för större bilder
Flygarmärke m/76

Description
Swedish Airforce m/76 flying personnel's wing. Worn by mechanics, sonar officers, quartermaster etc.

Mint condition.

This light weight version was introduced to be used on summer clothing, shirts etc and it's called m/96,

---------------------------------------------------------------

Flygarmärke m/76, 60 x 15 mm, bäres av färdmekaniker och lastmästare som med godkända vitsord genomgått fastställd utbildning samt fullgjort 6 månaders praktisk tjänst i respektive flygplanstyp samt av helikopter/ ytbärgningsman som med godkända vitsord genomgått fastställd utbildning och fullgjort ca 3 månaders tjänstgöring som 1. hjälpmekaniker och ytbärgningsman/helikopter.

Då lättare uniformsplagg så småningom gjorde sitt intåg i FV:s organisation, framstod det tunga och solida märket opraktiskt, varför detta märke i lättviktsutförande framtogs.
Denna version kallas m/96.

Perfekt skick.


GreatMilitaria  -  E-mail: info@greatmilitaria.com  -  Greatmilitaria is registered for VAT