Search / Sök

Militaria
Accessories / Tillbehör
Bargains / Fynd
Books & DVD's
Soviet and Russia
Germany / Tyskland WW1-WW2
Berlin Olympics 1936
German WW1-2 Awards / Medaljer
German WW1-2 Belt buckles / Bältesbucklor
German WW1-2 Cloth / Tygsaker
German WW1-2 Edged Weapons / Blankvapen
German WW1-2 Equipment / Utrustning
German WW1-2 Headgear / Huvudbonader
German WW1-2 Iron Cross / Järnkors
German WW1-2 Metal insignia / Metallobjekt
German WW1-2 Paperwork / Pappersobjekt
German WW1-2 Tinnies / Nålmärken
German WW1-2 Uniforms / Uniformer
German WW1-2 Photos - Postcards / Foton - Vykort

Sweden / Sverige
USA
Finland
Other Countries / Övriga länder

New items / Nya produkter

Advanced Search
Show cart / Visa Kundvagn
Home / Hem

Info
To buy / Att köpa
Contact / Kontakt
Auctions / Auktioner
Sign up for our newsletter
Terms & conditions / Villkor


BNSDJ Member's Pin > Germany / Tyskland WW1-WW2 > German WW1-2 Tinnies / Nålmärken  |  
SOLD
New items / Nya produkter (02-07-2018 - 25-09-2018)


Item number 7238

Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder
Click to enlarge / Klicka för större bilder

Description
BNSDJ Member's Pin. (NS Jurist' League. N.S. Reichtswahrerbund or BNSDJ - Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen. Pin used in both organisations)

30 mm, 65 mm with the needle.

Excellent condition. Quite hard to find.

-------------------------------

BNSDJ medlemsmäre. (NS Juristförening. N.S. Reichtswahrerbund eller BNSDJ - Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen. Märket användes för båda organisationerna)

30 mm, 65 mm med nålen.

Utmärkt skick. Svårfunnet märke.


GreatMilitaria  -  E-mail: info@greatmilitaria.com  -  Greatmilitaria is registered for VAT