Wehrpass SS Totenkopf Concentration Camp Guard

Wehrpass SS Totenkopf Concentration Camp Guard

Call for price
Model/Product no.: 7525
Stock status: Not in stock
Back for sale due to that the buyer claims to have no money.

Wehrpass WSS Totenkopf Concentration Camp Guard.

Issued to a Wenzel Köferstein. Köferstein served in WW1 and was put back in service 1944. He got som basic training and already after 1,5 months he was sent to the SS-Totenkopfsturmbann at Buchenwald concentration camp. He stayed there until he was sent to Dora -Mittelbau. Mittelbau was also a concentration camp but maybe most known for the part called Mittelwerk which built the infamous V2-Rockets.

You can also see his awards that he received during WW1. Also included is his call-up paper and two photos of him.

Condition is excellent, no damages.

-------------------------------------------------------

Wehrpass för en koncentrationslägervakt i WSS Totenkopf.

Utfärdat till en Wenzel Köferstein. Köferstein tjänstgjorde under första världskriget men återinkallades till aktiv tjänst 1944. Han fick en grundläggande utbildning men redan efter 1,5 månad så blev han skickad till SS-Totenkopfsturmbann i Buchenwalds koncentrationsläger. Han blev kvar där tills han förflyttades till Dora -Mittelbau. Mittelbau var också ett koncentrationsläger men är kanske mest känt för deras anläggning kallad Mittelwerk. På Mittelwerkfabriken så tillverkades nämligen de ökända V2-raketerna.

Längre fram i boken kan man bland annat se vilka utmärkelser han fick under första världskriget. Löst liggande finns även hans inkallelsesedel och två lösa foton.

Utmärkt skick, inga skador.