Transnistrian War Cossack medals

Transnistrian War Cossack medals

449 SEK


Model/Product no.: 15102
Stock status: In stock

Transnistrian War Cossack medals

Awarded within the ranks of the Don Cossacks who fought voluntarily on the side of the separatists during the Transnistrian War in 1992.

The text on the medals read "For the revival of the Don Cossacks".

These types of semi-official awards were and are common among the Cossack military.

 

Very interesting medals with frontline patina.

 

---------------------------------------------

 

Kossack-medaljer från Kriget om Transnistrien

Utdelade till Don Kossacker som stred frivilligt på separatisternas sida under Kriget om Transnistrien 1992.

Texten på medaljerna lyder "För Don Cossackernas återupplivande".

Dessa typer av halvofficiella utmärkelser var och är vanliga inom Kossackernas krigsförband.

 

Mycket intressanta utmärkelser med en tydlig stridsfront-patinering.