Hitler - En studie i Tyranni 'Alan Bullock'

Hitler - En studie i Tyranni 'Alan Bullock'

95 SEK

Model/Product no.: 5155
Stock status:
!SWEDISH TEXT ONLY!

Hitler - En studie i Tyranni. Författare: 'Alan Bullock'. Bandtyp: Inbunden. Språk: Svenska. Antal sidor: 730. Se sista sidan för en sammanfattning.

Beskrivning:
"Om den bild av Hitler som gavs under Nürnbergrättegångarna var väsentligen riktig, vilka var då de egenskaper hos Hitler som gjort det möjligt för honom att först tillskansa sig en sådan makt och sedan behålla den? Jag beslöt mig för att, så långt det var möjligt, rekonstruera hans liv från hans födelse 1889 till hans död 1945, i förhoppning att detta skulle ge mig nyckeln till en av de märkligaste och mest otroliga karriärerna i den moderna historien. "Allan Bullock