Sale
WWII Newspaper Poster - Göteborgs-Posten July 3, 1945

WWII Newspaper Poster - Göteborgs-Posten July 3, 1945

495 SEK 595 SEK


Model/Product no.: 15095
Stock status: In stock

WWII Newspaper Poster - Göteborgs-Posten July 3, 1945

The main head lines read " Gothenburg consul spied", "Bestial murder in a German prison camp. "Fehme-deed" and "The Soviet Union torpedoes the Tangier Conference". And last, in Stockhol there´s a mass prosecution related to fake coffee coupons.

 

Very rare poster from the weeks directly after the end of the war! Not many of these survived as they were thrown away to make room for next day´s posters!

 

The poster shows very few signs of age, see picture, and are in an overall very good condition! The small holes along the left edge is a result of the printing process, not damages.

Size: 41x31 cm. Would look fantastic in a frame!

 

---------------------------------------------------------------

 

WWII Löpsedel, Göteborgs-Posten 3 juli 1945

Med rubrikerna "Göteborgsk konsulatman spionerade", "Bestialiskt mord i ett tyskt fångläger. "Fehme-dåd" samt "Sovjet torpederar Tangerkonferensen".

Intressant att notera är även rubriken om massåtal i Stockholm relaterat till falska kaffekuponger!

 

Mycket ovanlig löpsedel från veckorna efter krigsslutet! Inte många av dessa överlevde då de slängdes för att göra plats för nästkommande dags löp.

Löpsedeln uppvisar ytterst få åldersspår och är i ett överlag mycket gott skick! De små hålen i vänsterkant är ett resultat av tryckprocessen, ej senare skador.

Storlek: 41x31 cm. Skulle göra sig utmärkt inramad!