DDR, MfS Stasi Identification pin

DDR, MfS Stasi Identification pin

129 SEK


Model/Product no.: 15113
Stock status: In stock

DDR, MfS Stasi Identification pin
Identification pin (Erkennungsabzeichen) used by Stasi (Ministerium für Statssicherheit), the East German secret police.
Very rare item! This model can be seen in Bartel Spezialkatalog Band II, #772, "Unauffällige formen").

These "Identification pins" was used by Stasi agents during undercover operations. To be able to recognize his colleagues during an operation, every Stasi agent carried a small pin, manufactured for the special operation. The pins were often made to look similar to tourist/sport/propaganda-pins to avoid attention.
Each pin was part of a serie of several similar, yet different looking pins. By choosing different pins from the same serie, rank and tasks could also be read by looking at the pins worn by the colleagues.

------------------------------------------------

DDR, MfS Stasi Identifierings-pin
Identifierings-pin (Erkennungsabzeichen) använd av Stasi (Ministerium für Statssicherheit), den Östtyska hemliga polisen.
Mycket ovanligt objekt! Denna modell finns avbildad i Bartel Spezialkatalog Band II, #772, "Unauffällige formen").

Dessa "Identifierings-pins" användes av Stasis agenter under civilklädda operationer och ingripanden. För att kunna känna igen sina kollegor bar alla agenter en liten pin, speciellt framtagen för det enskilda updraget.
Pinsen liknade ofta turist/sport/propaganda-pins, för att undvika upptäckt.
Varje pin var en del av en serie med liknande, dock olika motiv. Genom att välja olika pins från samma serie kunde även rang eller uppgift utläsas genom pinsen.