DDR, Grenztruppen protocol - Illegal border crossing

DDR, Grenztruppen protocol - Illegal border crossing

995 SEK


Model/Product no.: 15080
Stock status: In stock

Document used by the East German border troops (Grenztruppen der DDR).

"Festnahmeprotokoll - Verdachts des ungesetzlichen grenzübertritts" (Detention record - Suspected illegal border crossing).

These documents was to be completed after all escape attempts where the person that fled was arrested.

A very detailed document that notes the number of meters the person managed to escape across the state border, any border signs the person ignored, if the person was under the influence of alcohol, used weapons during the flight and if and how much cash the person carried.

 

Blank document in a good condition! A4-size.

These documents are extremely rare and will most likely not be found find for sale again!

(Picture is water marked by us)

 

-----------------------------------------------------------

 

Dokument använt av Östtysklands gränstrupper (Grenztruppen der DDR).

"Festnahmeprotokoll - Verdachts des ungesetzlichen grenzübertritts" (Arresteringsprotokoll - Misstänkt olaglig gränsövergång ).

Dessa dokument fylldes i efter varje misslyckat flyktförsök som lett till att personen blivit gripen.

Ett mycket detaljerat dokument som noterar antalet meter personen lyckades fly över statsgränsen, eventuella gränsskyltar personen ignorerat, om personen var under påverkan av alkohol, använde vapen vid flykten samt om och hur mycket kontanter personen bar på sig.

 

Blankt dokument i ett gott skick! A4-storlek.

Dessa dokument är oerhört ovanliga och går sannolikt aldrig att finna till salu igen!

(Bilden är vattenmärkt av oss)