Andra världskrigets historia

Andra världskrigets historia

95 SEK


Liddel Hart

Model/Product no.: 5562
Stock status:

!SWEDISH TEXT ONLY!

Andra världskrigets historia. Författare: Liddel Hart. Två böcker, 250 respektive 400 sidor. Illustrerad. Se sista bilden för en sammanfattning av boken.